O ochraně osobních údajů ve společnosti

Created with Sketch.

O ochraně osobních údajů ve společnosti

Jelikož při určitých činnostech společnosti ModemTec s.r.o. dochází ke zpracování osobních údajů, přijala společnost veškerá opatření vyžadovaná závaznými právními předpisy k ochraně osobních údajů. Bližší informace o zpracování osobních údajů (např. jejich rozsah, účel a dobu zpracování) uvádíme vždy při jednotlivém poskytnutí osobních údajů ve vztahu ke konkrétní situaci.

Při poskytnutí osobních údajů však máte vždy právo:

  • na odvolání souhlasu, byl-li souhlas se zpracováváním osobních údajů udělen (souhlas nemusí být udělen zejména, jsou-li údaje zpracovávány za účelem plnění smlouvy nebo jednání o smlouvě);
  • na opravu osobních údajů;
  • na výmaz osobních údajů, jsou-li pro to splněny podmínky;
  • na námitku proti zpracování osobních údajů;
  • na omezení zpracování osobních údajů;
  • na přístup k osobním údajům;
  • na přenositelnost osobních údajů;
  • podat stížnost na zpracovávání osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Osobou zodpovědnou za zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy je ředitel společnosti, který může být ve věcech ochrany osobních údajů kontaktován na:

e-mailu: gdpr@modemtec.cz
tel. čísle: (+420) 558 324 799